Cirka 300 synpunkter inlämnade om Södertäljes hotellplaner

Bild/Illustration: Södertälje kommun/Topia landskapsarkitekter

Inom en snar framtid planeras det att resa flera hotell i Södertälje.

Bland annat etablerar Elite hotell i gamla Astras huvudkontor. Gamla McDonaldshuset ska rivas och fastighetsägaren Stadsrum ska bygga ett Clarion hotell och sedan planeras det för ett nytt värdshus på platsen där tidigare värdshuset brann ner 2016.

Södertäljeborna fick chansen förra året att tycka till om planerna om hotellbygget. Totalt skickades cirka 300 synpunkter in till Södertälje kommun som i nuläget sammanställer och redovisar under nästa stadsbyggnadsnämnd, något som lt rapporterar om.

Bild/Illustration: Södertälje kommun – Arkitekt Kjellander Sjöberg

– Det kom in otroligt mycket synpunkter, närmare 300 totalt där cirka 230 var från medborgare. Därför känns det viktigt att redovisa de synpunkter som kommit in, och de avvägningar vi gör i bearbetningen av förslaget, för politikerna så att de får vara med på det, säger Sofia Cedergren kommunens planchef till lt.

Såhär kan hotellet på Torekällberget se ut 

Hotellet från Järnagatan. Bild/Illustration: Södertälje kommun/Fojab