Såhär kan hotellet på Torekällberget se ut – Men partierna är inte eniga

Bild/Illustration: Södertälje kommun – Arkitekt Kjellander Sjöberg

I januari gick Södertälje kommun ut med att man undersöker möjligheten att bygga ett hotell med cirka 100-125 hotellrum. Nu vill fastighetsägarna Qetar, som tog över tomten efter att värdshuset brann upp, bygga upp ett nytt värdshus med möjlighet till att övernatta. 

Tomten som såldes av kommunen efter värdshusbranden, juli 2016, ägs idag av bolaget Qetar som vill bygga ett 4-5 våningar högt hotell med restaurangverksamhet. Men partierna är inte överens om planerna, många menar att tomten aldrig borde ha sålts från första början. 

Bild/Illustration: Södertälje kommun – Arkitekt Kjellander Sjöberg

Bland annat har vänsterpartiet varit starkt kritiska till bygget och fått medhåll från Liberalerna och Moderatera.

Grunden till detta är att man anser att hotellet inkräktar på bland annat fastighetsgränser, parkområden och att förslaget brister i hänsyn till kulturmiljön som skyddas enligt plan- och bygglagen. Det anses även att hotellet kommer dominera Torekällbergets friluftsmuseum i framtiden.

– Under våren har vi gått igenom alla de yttranden som kommit in till kommunen under samrådet och är mitt i arbetet med att komma fram till hur vi ska gå vidare med planen och revidera förslaget utifrån inkomna synpunkter, säger Sofia Melin, planarkitekt på samhällsbyggnadskontoret i Södertälje kommun.

Bild/Illustration: Södertälje kommun – Arkitekt Kjellander Sjöberg

Byggnaden som bolaget Qetar vill bygga är en modern byggnad med historiska referenser precis intill Torekällbergets friluftsmuseum.

Här vill bolaget, i samråd med Södertälje kommun, bygga hotell med en restaurangverksamhet på entreplan och skapa en levande mötesplats.

Givetvis kommer väderkvarnen stå kvar och fortsätta vara ett viktigt landmärke för Södertälje och även utsiktsplatsen ska bevaras och rustas upp.

– Arbetet med samrådsredogörelsen kommer bli klar först i höst och därefter kommer vi arbeta vidare med förslaget innan vi går ut på granskning, säger Sofia Melin till Telgenytt.