Riksdagen ställer sig bakom förslaget om ny passage över Södertälje kanal

Motorvägsbron på E4. Foto: Södertälje kommun.

En ny passage över Södertälje kanal kan bli verklighet. Ett förslag som Riksdagen ställer sig bakom för att möta den starka tillväxten på Södertörn som har över 500 000 invånare i fyra regionala stadskärnor, Södertälje, Kungens kurva, Flemingsberg och Haninge.

Det framkommer i en ny motion som lagts av Liberalernas Malin Danielsson och Nina Lundström.

“För att möta den starka tillväxten på Södertörn krävs fortsatta investeringar i Södertörns infrastruktur. Särskilt prioriterade är Tvärförbindelse Södertörn, väg 225, en ny passage över Södertälje kanal samt bytespunkt Flemingsberg.”, står det i motionen som lagts av Malin Danielsson och Nina Lundström.

Malin Danielsson (L) och Nina Lundström (L). Foto: Regeringen.

Södertälje är en knytpunkt och är vägen som bland annat transporter tar för att nå flera delar av Sverige. Här växer fler företagsområden i Södertälje och Nykvarn, så som logistikcentret i Almnäs som växer kraftigt.

Almnäs växer – Södertälje kommun säljer 26.000 kvm mark till Midaq

Med den snabbt växande regionen, som beräknas få 70 000 nya bostäder och 90 000 arbetstillfällen på Södertörn fram till år 2030, är en ny passage över Södertälje kanal väldigt aktuellt.

“Dagens infrastruktur är mycket sårbar för störningar och främst gäller det E4/E20 söderifrån och passagen över Södertälje kanal, där godsflödena med lastbil går till och från Stockholm. Detta tydliggjordes vid olyckan på midsommarafton 2016 då trafiken på E4 stod helt still under många timmar och där bron var avstängd fram till hösten vilket starkt påverkade den lokala trafiken i Södertälje då E4/E20 leddes om till en kommunal väg.”, står det i motionen.

5 år efter lastbilsolyckan på motorvägsbron – Firade midsommar i trafiken