5 år efter lastbilsolyckan på motorvägsbron – Firade midsommar i trafiken

Morgonen på midsommarafton 2016 fick en lastbil sladd och körde rak in i motorvägsbron och fick hela storstockholm att stanna upp. Södertäljebron skadades så kraftigt att midsommarbilister stod stilla i timmar och trafiken stod stilla i timmar. Trafiken var så tung att bilister firade midsommar i trafiken.

Södertäljebron är en så kallad lyftbro som vid öppning lyfter en del av bron rakt upp i luften av domkrafter. Det är de fyra hörnen på den rörliga delen som är känsligast för påkörning.

Bron är konstruerad i ett så kallat fackverk, där balkarna sitter ihop med varandra i trianglar. Därmed ledde påkörningen på den diagonala balken till skador på två andra balkar på undersidan av fartbanan.

Bild/Illustration: Trafikverket

Hot och trakasserier skickades till lastbilschauffören men även till Trafikverket.


Lastbilen körde först in i räcket på ena sidan och studsade över till andra sidan. Där forcerades två barriärer innan fordonet kraschade in i ett så kallat snedstag, en diagonalställd balk.

Trots den hårda smällen fick föraren och passageraren i lastbilen endast mindre skador.

En förundersökningen om vårdslöshet i trafik sattes igång men lades senare ner. Lastbilschauffören friades helt men polisen kunde konstatera senare att det var en olyckshändelse.

Förutom de tre balkarna skadades även ett bom-par samt räcken och stängsel. Reparationsarbetet pågick hela sommaren 2016 och orsakat långa köer.

”– Jag fick ta emot arga samtal och hot från trafikanter som säger att de ska bojkotta den ena och det andra. Man kan ju tycka att räddade människoliv är mer värt än just den irritationen, berättade Johan Tjerning, kommunikatör på Trafikverket till media.”

Idag är det 5 år sedan olyckan inträffade som fick hela Storstockholm att stanna till.