BILDEXTRA: Såhär kan hotellet vid Maren se ut

Bild/Foto: Fojab/Södertälje kommun.

Den 17 september beslutade stadsbyggnadsnämnden att påbörja detaljplanearbetet för Gamla McDonalds fastigheten, Tellus 5. Detta efter fastighetsägaren Stadsrum Fastigheter inkommit med en förfrågan om att få bygga ett hotell med bland annat 196 rum.

Det nya hotelletbygget vid Maren planeras för fullt och nu har Södertälje kommunn uppdaterat förslaget utifrån det tidigare.

Vy mot Marenplan och hotellet. Bild/Foto: Fojab/Södertälje kommun.

Enligt nya förslaget ska hotellet fortfarande ha plats för 196 rum och har för avsikt att byggas lika högt som tidigare planerat.

Det nya bygget kommer bland annat tillföra restauranger, bar, bowlinghall, 18 meter bred scen, skapa flera nya arbetstillfällen och förstärka Södertälje som en attraktiv och expansiv kommun.

“Byggande av det nya hotellet och restauranger med en hög arkitektonisk
gestaltning kan lyfta upp stadskärnans kvaliteter.”, står det i planbeskrivningen.

Här tas det prover i Maren för att planera hotellbygget

Vy från inre Maren. Bild/Foto: Fojab/Södertälje kommun.
Sektion som visar nivåskillnad mellan Ekdalsgatan och Marenplan. Bild/Foto: Fojab/Södertälje kommun.
Det nya för Marenplan, kvällstid. Bild/Foto: Fojab/Södertälje kommun.
Bild/Foto: Fojab/Södertälje kommun.