Här tas det prover i Maren för att planera hotellbygget

På den gamla McDonaldstomten så är planeringen i full gång med att förstärka kajen och planerat hotellbygget, men det är mycket arbete som kvarstår. Innan bygget börjar ta fart måste fler provet tas för att se om det finns föroreningar i bottensedimenten.

– Inför förestående arbeten för att förstärka kajen och planerat hotellbygge så behöver vi veta vad som finns i avlagringarna och i slammet på botten, säger Ewert Sjöstrand huvudprojektledare på samhällsbyggnadskontoret till Telgenytt.

Planerade hotellet. Bild/Illustration: Södertälje kommun.

Bland annat, som Telgenytt tidigare skrivit om, har det utförts borrhål på kajen och i inre Maren i nära anslutning till planerad hotellbyggnaden för att få en fördjupad kunskap om underliggande sediment.

– Vid eventuell muddring så ska bottenmaterialet tas om hand och beroende på föroreningsgraden så avgörs om uppläggning eller deponering av massorna kan ske, säger Ewert Sjöstrand.

Provrör och redskap för att ta prover i Maren.

Nu har Roger och Jonny på Yoldia Consulting fått i uppdrag av Södertälje kommun att i två dagar ta bottenprover i Maren för analys. Roger och Jonnys uppgift är att ta fram om det förekommer föroreningar i bottensedimenten i inre Maren som kan påverka det kommande hotellbygget.

– Vår uppgift här är att ta bottenprover för att därefter skickas in för analys. Vi samlar totalt in 10 prover på olika ställen i Maren, Roger Huononen och Jonny Skarp

Därför fanns det en ponton och en borrigg i Maren

Roger Huononen och Jonny Skarp från Yoldia Consulting.
Borriggen i Maren tidigare under sommaren