Ny undersökning: Unga vill ha startlån till första bostadsköpet

En undersökning utförd av Sifo, på HSBs begäran, vill unga mellan 18 och 30 år ha ett statligt startlån till första bostadsköpet.

Enligt undersökningen framkommer det att drygt hälften vill att ett sådant startlån införs.

Totalt undersöktes 1000 personer där endast häften uppgav att de har råd med ett nytt bostadsköp. Majoriteten skulle troligtvis ta del av lånet om den möjligheten fanns, men endast 2 av 10 är negativa till förslaget.

– Undersökningen visar att startlånet behövs, är välkommet och skulle göra stor nytta för unga vuxna. Det skulle ge många unga tillbaka hoppet om en egen bostad, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB i ett pressmeddelande.

Ungas vilja att köpa eget är stort och många sparar regelbundet, i genomsnitt sparar unga cirka 2600 kronor i månaden enligt undersökningen.

Däremot framkommer det att bara hälften har råd med ett bostadsköp inom de närmsta fem åren.

– Om man med hjälp av ett startlån endast behövde spara till fem procent av insatsen skulle tröskeln in på bostadsmarknaden sänkas rejält. Magdalena Anderssons regering har nu chansen att ta förslaget om startlån vidare och göra verklig skillnad för många unga förstagångsköpare, säger Nyhus.