Fick amputera benet efter förseningar – Läkare och Södertälje sjukhus kritiseras

Foto: Alex Ataseven.

En läkare på Södertälje sjukhus kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter konstaterade brister.

Detta efter att en äldre kvinna tvingades att amputera benet på grund av lång väntetid som bidrog till en kraftigt försämrad blodcirkulation.

Det var i januari 2020 som kvinnan besökte sjukhuset i Södertälje efter att hennes knäprotesen vridits ur led och behövde opereras. Det skulle dröja fem timmar innan kvinnan fick hjälp med att dra knäet rätt, men läkaren lyckades inte samtidigt som kvinnas blodcirkulation försämrades kraftigt.

Läkaren gjorde senare ett nytt ingrepp där muskelhinnor skars upp för att lätta på trycket i benet i väntan på operation.

På grund av sjukhusets bristande operationsresurser fördes kvinnan till Karolinska istället, 12 timmar senare. Där ansåg man sig tvungen att amputera kvinnans ben.

Nu kritiserar IVO läkaren för att inte ha konsulterat kärlkirurgisk kompetens för diskussion och Södertälje sjukhus för bristande operationsresurser.

IVO avslutar ärendet men kan komma att följa upp vilka eventuella åtgärder som vårdgivaren har genomfört med anledning av de identifierade bristerna.“, skriver inspektionen för vård och omsorg i beslutet.