Enad front – “Vi tar initiativ för ett tryggare Södertälje”

Foto: Alex Ataseven.

Rekordmånga dödsskjutningar och omfattande gängkriminalitet har under de senaste månaderna rapporterats i Sverige och i vår stad Södertälje.

Med anledning av detta har vi, föreningar och syrisk-ortodoxa församlingar i Södertälje, inlett ett mer djupgående samarbete.

Vi kan inte längre stillatigande se på när unga människor tvingas in i kriminalitet och deras liv släcks

Vi kan inte längre stillatigande se på när unga människor tvingas in i kriminalitet och deras liv släcks. I vårt civiliserade samhälle får vi inte tillåta destruktiva och kriminella krafter att ta över. De senaste årens utveckling kan därför inte tolkas på annat sätt än att vi har svikit den uppväxande generationen.

Vi kommer aldrig acceptera att unga människors liv avslutas på det sätt vi har varit med om senaste tiden. Än mindre kan vi acceptera att människor i vår stad känner rädsla och oro i sin vardag som en konsekvens av det ökade våldet.

“Vi vill verka för ett tryggt Södertälje”

Civilsamhället är en kraft att räkna med i det förebyggande arbetet. Vi vill verka för ett tryggt Södertälje och för att unga ska se möjligheter, känna hopp och delaktighet i samhället.

För att motverka att unga människor söker sig till kriminella gäng behövs mer omfattande satsningar på socialtjänst, skola, förskola, psykisk hälsa och en meningsfull fritid som ger unga framtidshopp.

Vi är övertygade om att vi med gemensamma krafter kan göra skillnad. Därför kommer vi att ta kontakt med kommunen, polisen och andra som vill bidra till det förebyggande arbetet för att diskutera konkreta åtgärder.

Birgitta Kaya

S:t Afrem, syrisk-ortodoxa kyrkan i Södertälje

Sonya Aho

Assyriska föreningen i Södertälje

Besim Aho

S:t Jacob av Nsibin, syrisk-ortodoxa kyrkan i Södertälje

Jack Maximurad

Syrianska föreningen i Södertälje

Polin Shahho

S:t Gabriel-kyrkan i Södertälje

Wisam Issa.

S:t Touma-kyrkan i Södertälje