Astra Zenecas erhåller genombrottstatus för ny cancerläkemedel

Foto: Cc.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, beviljar Astra Zenecas läkemedel Enhertu “Breakthrough Therapy Designation“.

Beteckningen är en genombrottsstatus och ges till de som visar en betydande potential att förbättra behandlingsutfallet jämfört med redan tillgängliga behandlingar.

Astra Zenecas Enhertu är ett cancerläkemedel mot en form av icke småcellig lungcancer. Läkemedlet riktar sig mot patienter som antingen inte kan opereras eller har spridd cancer med en så kallad HER2-mutation och som tidigare har behandlats mot sjukdomen.

Beteckningen, Breakthrough Therapy Designation, har för avsikt att påskynda processen av utvecklingen av nya behandlingar av allvarliga och livshotande sjukdomstillstånd.

Ett av kraven för att erhålla genombrottsbeteckningen är att det ska finnas kliniska data som visar behandlingen medför betydande förbättringar jämfört med redan tillgängliga behandlingar.

Förra veckan, den 27 april, beviljade amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA Astras läkemedel statusen “Breakthrough Therapy Designation”.