Barnen på LFI nådde en milstolpe – “Otroligt stort för oss”

Barnen på Läsfrämjarinstitutet, Läslandet, i Södertälje har nått en milstolpe. 

Barn i åldrarna 9 till 12 år på LFI-Läslandet avslutade nyligen en hel kapitelbok vilket uppmärksammades och firades ordentligt.

– Jag är så imponerad av barnens entusiasm och ökade intresse för läsning. Det är otroligt stort för oss att avsluta en periods läsning, säger Marlen Eksander till Telgenytt.

Grundaren och verksamhetschefen för LFI, Marlene Eskander, nominerades nyligen till kommunens Hållbarhetspriset 2021. De som bevittnat hennes hårda arbete är föga förvånade över nomineringen.

Allt i LFI-Läslandet verksamhet görs med enomt engagemang för barn och vuxna vars syfte är att stärka demokratin och öka integrationen och delaktigheten i samhället. 

Hållbarhetspriset tilldelades denna gång till Jan Johansson från Second hand till hjälp, men Eskanders arbete för samhället fortsätter.

Nyligen avslutade barnen på LFI en hel kapitelbok efter fem veckors arbete och firade högtidligt med middag, poddinspelningar, boksamtal och teater. Att barnen väljer att kommer till ett läs- litteraturoch kultursammanhang på sin fritid betyder oerhört mycket berättar Marlen Eksander. 

Marlen Eksander från LFI, grundare och verksamhetschef.

– Det är stort för oss att få barnen att samlas kring litteratur och vilket fantastiskt arbete mina kollegor, Per Sörås teaterpedagog och skådespelare Nurbo Bozan har gjort med barnen, säger Eskander och fortsätter.

– Jag blir så rörd av deras blinda tro att barn kan, förmår och vill om de får förutsättningar och tillräckligt med uppmuntran. Barnen var väldigt glada och entusiastiska i boksamtalet över pizzamiddagen. De vill fortsätta läsa och spela teater, det är kombinationen som lockar säger hon.

Barnen på LFI läste boken ”Habib, meningen med livet” som handlar om barn i förorten som barnen kunder relatera till. 

– Det kändes som om vi läste om oss själva karraktärerna i boken pratar olika språk. Tänk om jag kunde bli omskriven, att det står om oss i böcker, säger ett av barnen och får medhåll av andra barnen.

Nu vill barnen på LFI, med Marlen i spetsen, skriva sin egna Läslandet bok.