Dömdes för att ha stört utrikesministern under tal – Nämnde inte Chiles situation

Ann Linde och Erika Murga Foto: Cc./ Vänsterpartiet.

2019 hölls en manifestation och en påminnelse till riksdagens ledamöter över den dåvarande situationen i Chile.

Flera dödades och tusentals skadades och befolkningen i Chile rasade mot den konservativa regering och de stora klassklyftorna i landet.

Befolkningen i Chile krävde bland annat högre löner och att landets konstitution skulle omformuleras.

I samband med detta höll utrikesminister Ann Linde (S) en interpellationsdebatt i riksdagen om mänskliga rättigheter. Bland åhörarna befann sig flera personer som följde talet noggrant, men när Ann Linde (S) inte nämnde Chiles situation i debatten visade flera av åhörarna sitt missnöje.

Detta gjordes genom att flera av åhörare störde Linde mitt under det pågående talet.

Bland annat protesterade flera åhörarna mot att situationen i Chile inte togs upp i utrikesministerns tal och dömdes senare i rätten för att ha stört utrikesministern under pågående tal.

Erika Murga (V) överklagar domen till Högsta domstolen. Foto: Vänsterpartiet.

En av de dömda, Södertäljepolitikern Erika Murga (V), menar att hovrätten felaktig bedömt en kort missnöjesyttring som en straffbar handling.

Totalt dömdes sju personer för störande av förrättning, med bötesstraff på varierande belopp, men nu överklagas domen till HD.

En annan av de dömda personerna menar att det handlade om en manifestation och en påminnelse till riksdagens ledamöter över situationen i Chile.

Personen anser även att det var fråga om en legitim åsiktsyttring och att HD bör bena ut vad som gäller i fallet.