NY STUDIE: Män med utländsk bakgrund diskrimineras på arbetsmarknaden

Foto: Pixnio.

Har du ett utländskt klingade namn och söker jobb? Då är det stor sannolikhet att du får färre svar på dina jobbansökningar.

Det slår forskare vid Stockholms universitet fast efter en ny studie från Institutet för social forskning (SOFI).

Tillsammans med sina kollegor har Anni Erlandsson, forskare och doktor i sociologi vid Stockholms universitet, undersökt hur framgångsrika män och kvinnor med utländskt, respektive svenskklingande namn, varit i rekryteringsprocessens första steg.

Resultatet visar att både manliga och kvinnliga rekryterare diskriminerar arbetssökande med en etniskt bakgrund.

– Det vi såg är att kvinnliga rekryterare favoriserar kvinnliga sökande med utländskt klingande namn framför manliga sökande med utländska namn, och det sker framförallt i yrken som kräver högre utbildning. De manliga rekryterarna diskriminerar på samma sätt men då i ansökningar till mansdominerade yrken, säger Anni Erlandsson i ett pressmeddelande.

Mellan 2014 och 2020 skickades totalt 5641 fiktiva jobbansökningar med identiska kvalifikationer för jobb inom samma yrke. I studien byttes även den sökandes namn för att signalera olika kön och olika etnisk härkomst.

Enligt studien får en manlig sökande betydligt färre svar på sina jobbansökningar än kvinnliga sökande med utländskt klingande namn. Diskrimineringen förekommer både hos både manliga och kvinnliga rekryterare.

– Det kan ha att göra med förutsättningarna inom de enskilda yrkena, yrkeskontexten spelar sannolikt roll här. Exempelvis vad det finns för normer kring ett yrkes könstillhörighet, eller hur könssammansättningen, inklusive andel kvinnliga och manliga rekryterare, ser ut i yrket och på den specifika arbetsplatsen. Även utbudet och efterfrågan av arbetskraft inom yrket kan spela roll. Får du många kvalificerade jobbansökningar har du mer utrymme att diskriminera, säger Anni Erlandsson.

Enligt tidigare forskning löper män större risk än kvinnor att diskrimineras på arbetsmarknaden på grund av utländsk bakgrund.

Detta bekräftas i studien, som också är en av de första större undersökningarna i Sverige av hur rekryterarnas kön är kopplad till diskrimineringen, rapporterar universitetet.