Nu kan du tycka till om kommunens arkitekturstrategi

Foto: Södertälje kommun.

För att öka kunskapen om arkitekturens betydelse för att utveckla och ta tillvara värden i den byggda miljön har Södertälje kommun tagit fram en arkitekturstrategi.

Nu vill kommunen att stadens medborgare tycker till om vad kommunen ska prioritera i det framtida arbetet.

Arkitekturstrategin, som innehåller åtta målområden och tillhörande mål, beskriver vad kommunen vill göra för att bibehålla, utveckla och skapa tilltalande samt hållbara livsmiljöer.

– Arkitekturstrategin är ett första steg mot hur vi vill arbeta framåt, att ge goda förutsättningar för att bevara och skapa goda livsmiljöer för människor ur ett holistiskt perspektiv, säger Sofi Cyréus, samhällsbyggnadsstrateg och projektledare för arkitekturstrategin i ett pressmeddelande.

Innan sommaren ska Arkitekturstrategin vara klar för antagande i Kommunfullmäktige, men redan nu kan medborgarna tycka till på kommunens hemsida.