Nytt material ska minska klimatpåverkan – Betong gjord på havre

Foto: Fredrik Sederholm

Konstnären Jens Evaldsson presenterade en skulptur i klassisk Södertäljesymbol under Science Week i början på februari.

Hans skulptur, en Södertäljekringla i havrebetong, väckte stor uppmärksamhet och fick enormt mycket beröm.

Evaldssons kringla i havrebetong är en nyskapad klimatsmart skulptur som är gjuten i det nya materialet. För att minska klimatpåverkan pågår ett projekt i Södertälje där Telge Näts fjärrvärmeanläggning i Järna tar hand om restprodukt från havreodling.

Materialet bränns och omvandlas till att bli en insatsvara till fjärrvärmeproduktionen för att därefter använda restprodukten från förbränningen, aska, som sedan blandas in i en ny cementmix. Den nya metoden ska ge en lägre klimatpåverkan och minska utsläpp av koldioxid som uppgår till 3–4 % av världens utsläpp.

Konstnären Jens Evaldssons projekt kastar ljus på materialets enorma potential genom att skapa en skulptur i havrebetong och får nu beröm av bland annat Tomas Thernström, avfallsstrateg på Södertälje kommun.

– Det här är ett fantastiskt projekt där forskning gestaltas genom konst och där näringsliv, offentligsektor och akademi samverkar för att driva på den cirkulära samhällsomställningen, Thernström i ett pressmeddelanden.