Skolor hotas av nedläggning – 3385 elever kan drabbas i Södertälje

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterar ett nytt förslag som kan drabba hundratusentals elever i Sverige.

Förslag innebär att förbjuda vinstuttag för friskolor och därmed riskerar 900 skolor av nedläggning och kan drabba cirka 225 000 elever runt om i landet.

I Södertälje går cirka 30 procent av kommunens elever, totalt 4311 barn och ungdomar, i en fristående grund- eller gymnasieskola. 3385 av dessa elever är friskoleelever som går i en skola som drivs som aktiebolag, dessa hotas nu av nedläggning.

– I stället för att underkänna hundratusentals människor fria val och stänga ned hundratals väl fungerande skolor borde politiken inriktas på att göra alla skolor till bra skolor, säger Gunnar Hökmark, ordförande för Valfrihetskommissionen i ett pressmeddelande.

Förslaget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet förhindrar att den som satsar pengar på att starta och driva skolor inte kan få ränta på sina pengar.

Om den möjligheten försvinner, försvinner också incitamenten för att långsiktigt behålla nuvarande friskolor – och att starta nya.

Verksamheterna riskerar att upphöra, det menar Valfrihetskommissionens som idag presenterade en unik kartläggning av alla friskolor i Sverige som drivs i bolagsform.

– Attackerna på friskolor är i praktiken attacker på alla de elever och föräldrar som valt dem.” säger Gunnar Hökmark.