Missförhållande på boende riskerar att upprepar sig – Anmäler till kommuen

Anmäler missförhållanden till kommuen – Riskerar att upprepa sig

Personal i Nykvarn anmäler till kommunen att det förekommit missförhållanden inom ett LSS-boende.

Detta efter att personalen inte bedömts utföra sitt arbete i överensstämmelse med de rutiner som ingår i brukarens vardagar.

Händelsen, som uppmärksammades den 23 januari 2022, bedöms innebära ett hot mot brukaren, samt att det medfört konsekvenser för dennes enskildas liv, säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa.

Personen som bor på LSS-boendet ska enligt anmälaren inte själv kunna uttrycka sig med ord för sina behov. Hen kan bland annat inte protestera och inte heller påkalla hjälp.

Hen utrycker sig med ljud, till exempel skriker, men är man inte uppmärksam på hens kommunikationsförmåga kan man förstå att hen vill ha stöd. Konsekvenser är missförhållanden mot boendes vardagsbehov.“, skriver anmälaren.

Det inträffade har även ha skett tidigare och att boendet ska ha ändrat på sina rutiner för att ge hen den omvårdnad hen har rätt till. Trots att man gjort en ny genomförandeplan så har missförhållanden fortsatt.

Vi har tagit upp denna förhållanden tidigare med våra arbetstagare och medarbetare vid olika tillfälle, men det har inte utförds ändå.“, skriver anmälaren.

Den oroliga anmälaren menar att händelsen riskerar att upprepa sig och anmäler av den anledningen omsorgsverksamheten till kommunen i Nykvarn.