125 miljoner kronor till akutsjukhusen – Så mycket får Södertälje sjukhus

Södertälje Sjukhus. Foto: Alex Ataseven.

För att förstärka regionens akutsjukhus kommer hälso- och sjukvårdsnämnden tilldela 125 miljoner kronor till bland annat intensivvården.

Finansieringen av den nya satsningen om 125 miljoner kronor sker genom statsbidrag och är en satsning utöver tidigare aviserade tillskott för pandemivård och tillgänglighet.

– Sjukhusen ska kunna stärka sin beredskap för kommande utveckling av pandemin. Det handlar om intensivvården men också inte minst om intermediär vård och infektionssjukvård. Allt för att möjliggöra snabb omställning och resursförstärkning vid behov, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) i ett pressmeddelande.

Totalt är det fem sjukhus som fördelar beloppet på 125 miljoner kronor mellan sig. Av detta belopp tilldelar Hälso- och sjukvårdsnämnden Södertälje sjukhus totalt 6,2 miljoner kronor.

– Regionen ersätter sjukhusen för all pandemivård, krona för krona. Vi anslår också extra pengar för att kunna hantera den vård som skjuts på framtiden under pandemin, att betala på den så kallade vårdskulden. Men vi behöver också stärka sjukvården här och nu. Regionen har en stark ekonomi med buffertar för uppkommande behov, men vi förväntar oss också att staten är med och finansierar dessa viktiga satsningar under pandemin, avslutar Anna Starbrink (L).