Efterlystes av Kriminalvården – Ställde inte in sig efter dom om vapenbrott

Bild: Sveriges domstolar.

En 56-årig man från Södertälje efterlystes av Kriminalvården. Detta på grund av att han inte inställde sig i fängelse efter att ha dömts i domstol.

Enligt en personefterlysning, utfärdat av Kriminalvården, är personen beordrad att föras till närmaste anstalt eller häkte för att avtjäna det straff han är dömd till.

Den 56-åriga mannen som är bosatt i Södertälje dömdes för vapenbrott till fängelse i 10 månader. Efter domen ansökte han om uppskov, viket inte beviljades.

Därefter inställde han sig inte för verkställighet efter att domen vunnit laga kraft. Av den anledningen efterlystes 56-årigen från Södertälje av Kriminalvården.