Rekordår för BB – Så många barn föddes på Södertälje sjukhus 2021

2021 var ett rekordår för Södertälje sjukhus som födde rekordmånga barn på BB.

Totalt föddes 2496 barn på BB och anledningen till rekordet är allt att fler föräldrar väljer att föda på sjukhus i Södertälje enligt enligt Maria Hedström, vårdchef på BB Södertälje.

– Det har ökat och ökat sedan 2015 då det föddes 1500 barn hos oss. 2020 föddes 2450 barn, så det är en kraftig ökning även om den är inom vår kapacitet, säger vårdchefen Maria Hedström på bb Södertälje till Lt.

En annan anledning till ökningen kan beror på att födande kvinnor inte får plats på sitt tilltänkta sjukhus enligt Hedström.

Cirka 20 procent av de som födde på bb i Södertälje var hänvisade från andra förlossningsavdelningar i brist på på plats enligt tidningen.