Lärare och elever på Soldalaskolan vann Trygg-Hansas pris mot psykisk ohälsa

Eleverna från Soldalaskolan utanför Avicii Arena. Foto: Privat.

Trygg-Hansa lanserade nyligen För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa, som vänder sig till alla Sveriges högstadieelever.

Utbildningen är den första i sitt slag och ger unga konkreta verktyg att påverka sitt eget mående, ett viktigt steg i kampen för att öka den psykiska hälsan bland landets tonåringar.

I slutet på november deltog lärare i årskurs 8 i en tävling, som anordnades av Trygg-hansa och handlade om just ungdomars mentala välmående.

Avfärd med Nobina till Avii Arena. Foto: Privat.

Trygg-Hansa höll en föreläsning på plats på Soldalaskolan där de hade psykisk ohälsa i fokus. Syftet var att öka förutsättningarna för unga att må bra under tonåren, samt hur hjärnan påverkas av alkohol och droger.

Samma kväll deltog elever och lärare i en konsert i Avicii Arena där Nobina anordnade transport till hela klassen till och från arena. Där vann Soldalaskolan, tillsammans med sina elever, en tävling och tilldelades pris som innefattar utbildning och evenemang för att öka kunskap och medvetenhet kring psykisk hälsa för våra ungdomar.

Avicii Arena. Foto: Privat.

Motiveringen löd:

I årskurs 8 har en känsla av tillhörighet och gemenskap skapats i klasserna. Eleverna hjälper varandra och är omtänksamma, men psykisk ohälsa är fortfarande något som drabbar unga kontinuerligt. Evenmanget som ungarna deltog i var lärorik, vi märkte även att elevernas gemenskap förstärktes genom att vara med på det här evenemanget. Eftersom vi har lagt mycket fokus på ämnet, så skulle det vara en belöning för både lärare och elever om vi skulle vinna priset. Genom att delta i föreläsningar så främjar det elevernas kunskap när det gäller psykisk ohälsa, och även sätta teorin i praktiken. Det är också ett tillfälle där elever får möjlighet att tänka på detta ämne utifrån olika perspektiv, inte bara genom ett skolperspektiv. 

Avicii Arena. Foto: Privat.