Södertäljebo fick återkallat behörighet som fartygsbefäl

Den 8 december 2020 fick en Södertäljebo sitt fartygsbefäl i klass VI, inre fart, återkallat efter ett beslut från Transportstyrelsen.

Beslutet överklagades och i december 2021 meddelades beslutet. Förvaltningsrätten avslår överklagan.

När personens behörighet som fartygsbefäl beviljades den 3 mars 2020 kontaktade arbetsgivaren Transportstyrelsen och meddelade att den rapporterade sjötiden var felaktig.

Arbetsgivaren menade bland annat att personen inte arbetat som fartygsbefäl i den utsträckning som krävs och att behörigheten utfärdats på felaktiga grunder.

Efter att Transportstyrelsen granskat ärendet visade sig att personen påbörjade utbildningen redan 2006, men att den slutfördes först år 2020.

Det innebär att merparten av den utbildning han har genomgått inte längre uppfyller de krav som ställs i TSFS 2011:116. Utbildningen kan därmed inte anses vara godkänd och behörighetsgrundande enligt föreskrifterna.“, framgår det i beslutet.

Södertäljebon överklagade beslutet och ansåg att utbildningen trots allt ska gälla för behörigheten klass VII, eller åtminstone klass VIII tills vidare.

Den 20 december 2021 kom beslutet där förvaltningsrättens bedömde är att behörigheten utfärdats på felaktiga grunder och därmed avslog Södertäljebons överklagan. Behörigheten som fartygsbefäl återkallades.