Astra sökte skatteavdrag för utbildningar i Kina – Nekas av skatteverket

Foto: Creative Commons.

I ett beslut från Skatteverket framkommer det att Astra Zeneca straffbeskattas på 1,5 miljoner kronor.

Detta efter att skatteverket kontrollerat inkomstskatt, mervärdesskatt, punktskatter, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt samt lämnade kontrolluppgifter för beskattningsåret 2018.

Astra har kostnadsfört fakturor från Project HOPE, The People-toPeople Health Foundation Inc i USA, avseende dess verksamhet i Kina, totalt 20 875 721 kronor.

Enligt avtalet, där Astra accepterat att vara en av finansiärerna till dessa program, framgår det att det totala bidrag är mindre än 50 % av den totala kostnaden för vart och ett av programmen.

Enligt Astra Zeneca har detta inte varit sponsring från bolagets sida, utan marknadsbyggande åtgärder som genom utbildning av kundkretsen möjliggjorde starkt ökad försäljning av bland annat bolagets astmaläkemedel i Kina år 2018.

Men Skatteverket anser att det inte kan godtas som en marknadsföringskostnad då bolaget inte har kunnat göra reklam för sina produkter vid utbildningarna, utan bara har nämnts som sponsor.