Företagare går till rätten efter bankens agerande – “Anser att vi har på fötterna”

Bild: Sveriges domstolar.

Nyligen uppmärksammade Telgenytt om att cirka 100-tal företagskunder blivit utkastade från storbankerna.

Nu har bankernas agerande även uppmärksammats på riksnivå av Dagens Industri, som varit i kontakt med ordförande för SAMLIT, Martin Johansson och med advokat Thomas Karlsson som företräder en drabbad företagare.

SAMLIT är en polisiär insats med bankerna där parterna byter information för att bekämpa penningtvätt. Enligt tidningen kan en av orsakerna till att antalet misstankerapporter ökat den senaste tiden vara just denna insats. På grund av sekretess kan Jansson varken bekräfta eller avvisa uppgifterna om de uppsagda företagskunderna i Södertälje.

“Om man blir utkastad som företag beror det på att man inte kan eller vill tillhandahålla den dokumentation som krävs för att vara bankkund, eller har otillräckliga eller dåliga förklaringar till en viss transaktion som är genomförd där det inte finns en tillräcklig dokumentationskedja. Då anmäls det och blir ett polisärende. Bankerna ställer mycket frågor – något vi är skyldiga att göra.”, berättar Martin Johansson, ordförande för den polisiära insatsen SAMLIT.

I artikeln framkommer det inte att någon storbank anmält ett enda företag för misstanke om brott i samband med att företagen blivit utkastade från bankerna.

“Som företagare har du rätt att ha banktjänster, det finns en lag om det från 1995. I det enskilda avtalet finns det skrivelser om penningtvätt med mera, men hos min klient finns inget som jag har upptäckt som ger banken den rätten och då är vår uppfattning att banken ska hålla ingångna avtal. Jag anser att vi har på fötterna”, säger advokaten Thomas Karlsson som företräder en drabbad företagare.

Advokaten Tomas Karlsson kommer att ta fallet till tingsrätten och menar att han är kritisk till bankernas agerande och säger att det inte funnits några konkreta skäl till att banken stängt av hans klients banktjänster.

“Om det har funnits det så har man inte belyst och angett dem på ett konkret sätt som går att förstå. Man har bara tagit det här beslutet och struntat i att återkoppla det som har skickats in. Banker får ställa frågor, det är inget konstigt i det. Men att inte återkoppla och beskriva vad man tycker är fel är inte okej”, säger advokaten till tidningen.

SENASTE NYTT: Bankerna avslutar 100-tals kundkonton – Flera Södertäljebor drabbade utan rättslig prövning