Eldsjälen Petra Jacob satsar på ungdomar i utsatta områden – “Görs alldeles för lite”

Grundaren Petra Jacob. Foto: Alex Ataseven.

Projektet som startades 2020 i Lina Hage hade 40 barn, idag, 1,5 år senare, har eldsjälen Petra Jacob lyckats locka till sig över 200 ungdomar i utsatta områden.

Idag har projektet, Lebi Skol IF, 29 ungdomsledare på tre områden som hjälper till att bedriva verksamheten. Syftet är att öka möjligheterna för idrotts- och föreningsliv för barn i utsatta områden.

I samarbete med Ronnaskolan och rektorn Henrik Ljungqvist har Lebi Skol IF nått ut till över 200 barn sammanlagt. Utöver att träna barn i idrott för att öka hälsan har föreningen även utbildat ett tjugotal ungdomar till att bli ungdomsledare inom verksamheten. 

– Känner mig så stolt att vi lyckats bygg upp något som är ligger i linje med dagens samhällsstruktur och samhällsutmaningar, säger grundaren Petra Jacob till Telgenytt.

Lebi Skol i Ronnaskolan. Foto: Alex Ataseven.

Målet är att etablera verksamheten i fem olika områden i Södertälje och för tillfället har föreningen etablerat sig i Lina och Ronna, med sikte på att starta i Geneta härnäst.

Grundaren Petra Jacob säger att metoderna som används i verksamheten fungerar väl och att resultaten hittills varit goda, samt att jämlikheten har ökat i områden som föreningen är aktiv i. 

– Det är häftigt och se att vår metod som vi grundat och arbetar efter funkar på riktigt. För oss är det viktigt att etablera oss och arbeta aktivt i respektive område dels för att nå ut till barn och familjer men också möjliggöra stadsdelsidrott som gör det möjligt för alla att delta oavsett bakgrund, ekonomi eller andra saknade förutsättningar, säger Petra Jacob till Telgenytt.

Petra beskriver Lebi Skol IF som ett nödvändigt innovativ. Något som länge behövts, anser Petra, men som beslutsfattarna i Södertälje gjort alldeles för lite i.

Ungdomsledarna Rose Ayad och Maher Alothman. Foto: Alex Ataseven.

– Generellt så tycker jag att det görs alldeles för lite för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Södertälje. Det kanske görs lite här och där men jag saknar en långsiktigt plan för att inkludera barn och unga på riktigt. Nu har vi startat ett movement i Södertälje som bygger på att integrera flera genom idrott och föreningsliv, säger hon.

Vidare berättar Petra att hon ser idrott och föreningsliv som en självklar integrationsmiljö för barn och unga i Södertälje. 

– Vi vet att föreningslivet är en katalysator till att påskynda integrationsprocessen, men trots riktig föreningsliv är det för många barn och unga som är föreningslösa. Det är inte för att dem inte vill idrotta utan snarare saknar förutsättningarna att ingå i ett svenskt traditionellt föreningsliv.

Vännerna Roselita Ablahad och Narges Alsuhaili. Foto: Alex Ataseven.

Nästa år fortsätter alltså Lebi Skol IF att etablera sig i Södertälje för att fler ungdomar ska få förbättrade möjligheter till kvalitativ träning samt ett utvecklat föreningsliv.

Förhoppningen är att beslutsfattare får insikt i att det går att nå ut till barn och unga i Södertälje, vilket Petra anser att Lebi Skol IF har visat. 

– Varför jag valde att grunda Lebi skol IF är för att jag brinner för barn och ungas välmående och vill se ett inkluderande samhälle. Lebi skol IF blev svaret på tal till beslutsfattare, kommuner, institutioner och övriga organisationer som alla hade ett gemensamt svar – Att dem inte når ut till barn och familjer i socioekonomiska utsatta områden. Det går, det är möjligt för det har vi visat, men frågan är snarare om man vill och om man vet hur man ska gå tillväga, avsluta Petra Jacob.