Nya åtgärder för restauranger – Det här gäller

Efter en ökande smittspridning av coronaviruset har myndigheten infört nya allmänna råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19.

Bland annat för att minska risken att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad.

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller fortfarande. För restauranger innebär ansvaret att minska trängsel och risk för smittspridning som omfattas av lagen.

 I ett pressmeddelande på Folkhälsomyndighetens hemsida framgår det att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att:

  • Serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
  • Verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras.
  • Finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

Beslut om de allmänna råden infördes av Folkhälsomyndigheten den 8 december 2021.

De allmänna råden anger följande åtgärder:

  • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,
  • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme som gör att dina besökare kan hålla avstånd till varandra,
  • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra, och
  • använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

Regeringen återinför krisstöd till företag