NY RAPPORT: Ungdomsrånen ökar i hela landet – Förekommer hot och våld

I en nya rapport som publicerades av BRÅ idag framgår det att självrapporterade utsattheten för rån har ökat kraftigt bland ungdomar. Antalet anmälda rån mot personer under 18 år har mer än fördubblats i Sverige under perioden 2015–2019 och de som misstänks är främst 15–20 år.

En annan oroande utveckling gäller rånmisstänkta flickor i Stockholmsområdet. Även om misstänkta pojkar utgör en majoritet har andelen flickor som misstänks för ungdomsrån ökat, framgår det i rapporten.

– År 2020 minskade antalet anmälda ungdomsrån något, troligtvis till följd av covid-19-pandemin. Minskningen har dock endast skett i storstäder och storstadsnära kommuner. I övriga landet har antalet anmälda rån fortsatt att öka, säger Sara Jonsson, utredare, Brå i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten sker de flesta ungdomsrånen i storstäder och storstadsnära kommuner i områden där det finns större köpcentrum och gallerior, knutpunkter för kollektivtrafiken, skolor och idrottsanläggningar. Vanligtvis efter skoltid mellan 15 och 22 och i närhet av andra människor.

Vanliga byten är bland annat mobiltelefoner, märkeskläder och trådlösa hörlurar. Nu oroar sig allt fler ungdomar för att utsättas för rån, särskild bland pojkar.

– Det förekommer dessutom förhållandevis mycket hot, våld, maktutövning och förnedringslag i samband med dessa rån, säger Anna Öström, utredare, Brå.

“Det är lätt att få intrycket att brottsligheten bland ungdomar har ökat, men forskningen visar att den snarare har minskat generellt. Däremot har anmälningarna av personrån mot unga under 18 år ökat kraftigt under senare år.”, skriver BRÅ i rapporten.