Telge bostäder bötfälls – Över 100 hyresgäster lever med höga radonhalter

Foto: Shamash Oyal.

För två år sedan avslöjade Hem & Hyra att 152 av Telge Bostäder och Telge Hovsjös lägenheter hade för höga radonhalter.

I en ny lista, som tidningen Hem & Hyra tagit del av, framkommer det att över 100 hyresgäster fortfarande lever med höga radonhalter i sina lägenheter i Södertälje.

För det har Telge bostäder fått böter på 25 000 kronor för bristande av sitt radonarbete.

– Det blev ju så på grund av missförståndet där vi trodde att lägenheterna var godkända och när vi upptäckte att de inte var det hade tiden när vi skulle vara klara löpt ut. Vi missade tidsramen för en giltig kontrollmätning med en vecka och hann inte heller kommunicerad detta till Miljökontoret i god tid, säger Mathias Sjögren Johansson som är ansvarig för arbetet med radonproblemen hos Telge Bostäder och Telge Hovsjö. 

Foto: Shamash Oyal.

I en lägenhet i Södertälje uppmättes det en så hög radonhalt att personen som mätte varnade för att barn inte ska bo i lägenheten.

I en annan lägenheten i Värdsholmsgatan, som är ett område med störst radonhalt i Södertälje, uppmättes en radonhalt på 1 738 bequerel av den cancerframkallande gasen, åtta gånger över det tillåtna värdet, skriver tydningen Hem & Hyra.

Enligt listan har Telge Bostäder totalt 32 lägenheter på Värdsholmsgatan som har för höga radonhalter sedan mätningen 2015. Totalt har Telge Bostäder 37 lägenheter på Värdsholmsgatan

– På Värdsholmsgatan är det hiskeligt mycket markradon, det är det område där vi har fått kämpa hårdast för att få ner halterna. Det tar längre tid att hitta lösningar som fungerar när halterna är höga, vi har provat både att täta grunden och sätta in radonsugar, säger Mathias Sjögren Johansson som är ansvarig för arbetet med radonproblemen hos Telge Bostäder och Telge Hovsjö. 

Fakta från Boverket:

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor. Radon kan orsaka lungcancer.