Brottsdömd företagare i Södertälje söker nåd

Den 9 april 2021 dömds en 64-årig Södertäljebo, till 1 år och 3 månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning.

Personen från Södertälje begär nu att regeringen beviljar honom nåd och omvandlar utdömt fängelsestraff till annan påföljd som inte innebär inlåsning. En lämpligen skulle vara villkorlig dom i kombination med samhällstjänst, framgår det i ansökan.

Grunden till ansökan är att den dömde personen inte kan uteslutas att utveckla ett destruktivt beteende vid förvärrat hälsotillstånd på grund av verkställande av fängelsestraffet.

“Brottet är inte heller av sådan karaktär att det är oundgängligt nödvändigt att fängelse behöver vara den enda möjliga påföljden.”, skriver personen i ansökan.

Det blir nu upp till justitiedepartementet att ta ställning till ansökan.