Klartecken – Gulf i Brolunda blir fastighet på 6-8 våningar

 Bild/Illustration: Forum Architects Södertälje kommun.

Telgenytt skrev i augusti om att fastighetsägaren, Riad och söner, ansökte om att lägg nere bensinstationen och ersätta marken med bostäder och inkom med planansökan som omfattar två förslag.

Nu får ägaren till bensinmacken i Brolunda ett ja från Samhällsbyggnadskontoret, SBK, i Södertälje till att bygga 6-8 våningar och en länga med två våningar i anslutning till resterande byggnader.

Guld i Brolunda blir bostäder på 6-8 våningar. Foto: Alex Ataseven.

Men enligt SBK är det i nuläget oklart hur många bostäder som får byggas då den föreslagna exploateringsgraden är väldigt hög. En närmare utredning kommer att göras innan bygget tar fart.

Bygget väntas att inleda om cirka tre år, 2024, och beräknas står klart 2028.

Läs: – Här vill ägaren ersätta bensinstationen med bostäder

Bild/Illustration: Forum Architects Södertälje kommun.
 Bild/Illustration: Forum Architects Södertälje kommun