Boel Godner – Samarbete med polisen mot grovt organiserad brottslighet

Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Södertälje, Boel Godner. Foto: Shamash Oyal.

Södertälje kommun har i över tio år haft ett nära samarbete med polisen. Det handlar om såväl förebyggande insatser mot att barn och unga ska hamna i kriminalitet som att jobba mot grov organiserad brottslighet och så kallad välfärdsbrottslighet.

Arbetet har utvecklats över tid från Tore II- insatsen till nu och idag kallar vi det för PAX.

“Vi har identifierat en mycket stor oreda i folkbokföringen!”

Vi har förmodligen det längsta och mest omfattande samarbetet med polisen som finns i hela Sverige. Vi ser också hur övriga kommuner intresserar sig för vårt arbete, inte minst det som gäller brott mot välfärden då vi lyckats minska kostnaderna för försörjningsstöd med över hundra miljoner genom att aktivt leta efter fusk.

Inom ramen för PAX ska alla kommuners verksamheter lära sig att identifiera och motverka otillbörlig påverkan och tystnadskultur. På så sätt minimerar vi risken för att skattemedel hamnar i kriminellas fickor eller att vår myndighetsutövning utnyttjas på så sätt att ett felaktigt beslut fattas.

Skolan är kommunens högst prioriterade fråga. Så har det varit i tio år nu. Att våra ungdomar får en gymnasieutbildning är nyckeln till att de ska kunna göra egna stabila livsval. Från att ha haft bland landets lägsta skolresultat har vi idag nått upp till en medelnivå och det jobbas hårt i våra skolor för att det ska bli ännu bättre. 

“Idag är det tryggare i Södertälje, men vi har inte nått ett läge ännu där den organiserade brottsligheten eller parallella system inte längre finns.”

LÄS: 100 fängelseår mot grov organiserad brottslighet i Södertälje

I några av våra bostadsområden är det mer otryggt än på andra ställen med många som flyttar in och ut så att man från dag till dag knappt vet vem ens grannar är. Vi har identifierat en mycket stor oreda i folkbokföringen och en svart bostadsmarknad.

Boel Godner. Foto Södertälje kommun.

I frågor om folkbokföringsbrott och olovlig andrahandsuthyrning samarbetar vi idag med Skatteverket och polisen. Inte sällan luras människor in i detta och får en mycket svår bostadssituation.

Jag är angelägen om att vi som är politiskt ansvariga är så offentliga som möjligt med vad som görs i dessa frågor. Vi och vår förvaltning hanterar svåra frågor. Jag är tacksam för det breda politiska stöd som finns för vårt arbete mot grov organiserad brottslighet.

“Vi behöver alla hjälpas åt.”

Idag är det tryggare i Södertälje, men vi har inte nått ett läge ännu där den organiserade brottsligheten eller parallella system inte längre finns. Så länge det finns så kallade utsatta områden i Södertälje så fortsätter kommunen att stärka samarbetet med polisen. Som exempel får avhopparverksamheten och arbetet mot våld i nära relation förstärkt ekonomi.

Kommunen är mycket vaksam för att inte bli en del av penningtvätt. En mycket hård markanvisningspolicy finns sedan några år för att förhindra det. För att skapa sund konkurrens bland företag i Södertälje stärker vi nu också samarbetet med näringslivet.

Vi är duktiga på att upptäcka saker som sker och hantera dem men får också tips från allmänheten i Södertälje. Det är vi tacksamma för. Vi behöver alla hjälpas åt för att Södertälje ska bli en ännu tryggare kommun.

Boel Godner (S)

Kommunstyrelsens ordförande”

Södertälje tredje bästa arbetsgivarkommunen i Stockholm län – Boel Godner: “Stolta över vårt arbete”