Guldsmedsbutik misstänks för bokföringsbrott – Skyller på E-handel

 Foto: Creative Commons/Pixabay.

Guldsmedsbutiken har stått i Luna Gallerian i över 20 år, men försattes i konkurs förra året. Nu misstänks ägarna för bokföringsbrott av konkursförvaltaren.

Båda ägare har varit frihetsberövade på grund av misstanken och åklagaren kan komma att väcka åtal för bokföringsbrott. Detta som följd av att konkursförvaltaren skickat sin förvaltarberättelse till åklagarmyndigheten, då misstanke om brott finns.

När konkursbegäran inkom till konkursdomstolen hade ägarna 805 401 kronor i obetalade skulder till Kronofogden. Konkursförvaltaren har även noterat att kassamedel på ungefär 200 000 kronor saknats.

I butikens bokföring står det att pengarna har lagts in på ett särskilt kassa-konto av ägarna. Men konkursförvaltaren har, vid sina närmare efterforskningar, inte kunnat hitta dessa kassamedel, varav en misstanke om brott väcks.

Foto: Pixnio.

En av butiksägarna har uppgett till konkursdomstolen att E-handeln haft en negativ påverkan på guldbutikerna. De två ägarna hade under de senaste åren, innan konkursen, sett sina intäkter halveras. Detta är på grund av utvecklingen av E- handel inom guld och smycken, menar en av ägarna.

Det faktum att deras två guldbutiker inte bedrivit någon egen E-handel, har det haft en negativ påverkan på försäljningen. Det har gjort att butiken inte kunnat konkurrera mot andra aktörer inom guld och smyckeförsäljningen.

E- handel är alltså den främsta anledningen till det intäktsras som gjorde att butiken i Luna Gallerian tvingades att begäras om att försättas i konkurs, menar en av ägarna.

En utredning om bokföringsbrott görs och åtal kan komma att väckas av åklagare.

Beroende på vilken grad av bokföringsbrott brottet bedöms vara, riskerar ägarna mellan sex månader och upp till sex års fängelse.