Inställda tågavgångar – SJ: “Personalbrist”

Foto: Creative Commons.

Den 11:e november gick SJ ut med ett pressmeddelande där man meddelande att man ställer in enstaka avgångar i tågtrafiken i Mälardalen och Bergslagen.

Problemet skulle lösas efter två veckor, men nu ser problemet ut att fortsätta, ett problem som påverkar resenärer till och från Nykvarn.

Från den 12:e november och två veckor framåt skulle trafiken påverkas på grund av bland annat personalbrist som uppstått i samband med inkörningen av ett nytt planeringssystem.

“SJ har gått över till ett nytt planeringssystem som kommer att innebära bättre planering av tågtrafiken. I det nya systemet planeras tidtabell, trafik, personalens scheman och verkstadsproduktion.”, skrev SJ i pressmeddelandet.

– Det inte går att genomföra ett sådant byte utan att det uppstår en del inkörningsproblem. Det är det vi har just nu, och det har lett till en del personalbrist som tvingar oss att ställa in enstaka avgångar, sa SJs presschef Tobbe Lundell i pressmeddelandet.

Nu på fredag, den 26 november, var det planerat att inkörningen av den nya planeringssystem skulle vara i fullt bruk, men enligt nya prognoser kan det dröja innan problemen är helt lösta. Omkring 20 avgångar per dygn ställdes in under helgen och problemet ser ut fortsätta ett par dagar frammåt

– Det handlar alltså om betydligt färre inställda tåg än den gångna veckan, som prognosen ser ut nu, säger Dan Olofsson, på SJ:s pressjour till TT. Vi har bemanning dygnet runt som jobbar med att försöka minska problemen så mycket som möjligt, säger Olofsson