Khouri påstås kontrollera nätverk från fängelse – Nekas telefontillstånd

Anstalten i Härnösand. Foto: Kriminalvården.

Den livstidsdömde ledaren för Södertäljenätverket, Berno Khouri, förlorar en domstolstvist om att få tillbaka besöks- och telefontillstånden till sina föräldrar. Bakgrunden till tvisten är Kriminalvården skärpte Khouris restriktioner i februari på säkerhetsanstalten i Härnösand och påstod att han kontrollerar nätverket från fängelset.

Khouri överklagande omprövningsbeslutet och yrkade att de sökta tillstånden skulle beviljas, men överklagan avslog, framkommer det i beslutet från förvaltningsrätten tidigare i veckan.

“Att han ska vara en ledare och ingå i ett nätverk – ligger cirka 11–12 år tillbaka i tiden och kan inte för all framtid anföras som skäl och belasta honom i ett negativt hänseende.”, framgick det i överklagan.

Foto: Piqsels.

Enligt beslutet kan telefontillstånden äventyra säkerheten i anstalten, motverka Berno Khouris anpassning i samhället eller vara till skada för någon annan. Bakgrunden till beslutet, om att inte bevilja Khouri telefon- eller besökstillstånd till sina föräldrar, är Kriminalvårdens bedömning om bland annat att riskerna inte kan avstyras genom kontroll och avlyssning.

Khouri själv anser att myndighetens bedömning är baserad på gammalt underlag och inte ska användas som skäl mot honom för all framtid. Han anser även att han inte fått chans att bevisa att riskerna numera är ”förmildrade eller obefintliga”.

Ledaren är sedan 2015 placerad på säkerhetsavdelning mot bakgrund av att han är dömd till livstids fängelse för grov brottslighet, samt att han haft en ledande roll över ett nätverk som utfört våldsrelaterad och ekonomisk brottslighet.