Friskolor populära i de särskilt utsatta områdena

Bild/Foto: Almega

Enligt en ny undersökning har gjort av Demoskop som visar att föräldrar i särskilt utsatta områden uppskattar det fria skolvalet. Undersökningen är gjord i 29 särskilt utsatta områden där föräldrar har barn i grundskolan.

– Med tanke på hur många som har åsikter om hur friskolesystemet fungerar i utsatta områden är det märkligt att ingen frågat de som faktiskt bor där. Vi har därför valt att fråga dem som verkligen berörs, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega i ett pressmeddelande.

Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega. Foto: Johan Jeppsson / Almega

Demoskop som gjorde undersökningen i uppdrag av Almega, visar bland annat att det är vanligare i de särskilt utsatta områdena än bland befolkningen i allmänhet att barnen går i en friskola.

I de särskilt utsatta områdena är det en stor majoritet av föräldrarna som använder och uppskattar det fria skolvalet. 92 procent vet om möjligheten att välja skola och 82 procent har gjort valet att nyttja det fria skolvalet.

– Det är också intressant att titta på vad föräldrarna prioriterar när det väljer skola till sina barn. Bara en av hundra tycker att det viktigaste är att skolans elever har en bakgrund som liknar det egna barnets, säger Andreas Åström.