Vänsterpartiet: 20 miljoner kronor till nytt hjärt- och kärlcentrum vid sjukhuset

Bild: Södertälje sjukhus.

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av regionens och Södertäljes  verkligt stora folkhälsoproblem och utmaningar. Specialisthjärtvården lades ned och flyttades från Luna i Södertälje 2017.

Nedläggningen berörde tusentals Södertäljebor mycket negativt. Omkring 5000 patienter inskrivna i Södertälje, hänvisades då till mottagningar i Stockholms city eller Handen istället. Detta innebar stora problem för alla de Södertäljebor som nu tvingas till långa och omständliga resor vid sina vårdbesök.  

“Behovet av ett Hjärt- och Kärlcentrum i denna del av Södra regionen är bevisligen mycket stort.”

Nu kommer nästa slag mot alla äldre med hjärtproblem. Det kardiologiprojekt som delvis underlättat situationen för alla vårdcentraler i Södertälje, Nykvarn och Salems kommuner (14 stycken) läggs ned.

Kardiologiprojektet har erbjudit medborgare med hjärtsvikt och högt blodtryck konsultation. Utan att undersöka om alternativet kostnadseffektiva hjärtsviktsmottagningar är en möjlighet. Det gäller att inte lämna den här stora patientgruppen i sticket. Behovet av ett Hjärt- och Kärlcentrum i denna del av Södra regionen är bevisligen mycket stort.

“Behövas en rejäl uppryckning av vården för alla Hjärt-och kärlsjuka i Södertälje.”

Inrättande av ett modernt Hjärt- och kärlcentrum vid Södertälje sjukhus i egen regi skulle vara till stor hjälp för alla medborgare i södra länsdelen som lider av dessa sjukdomar. De låga folkhälsotalen i regionen för denna typ av sjukdomar har mycket övrigt att önska.  

Engagemanget bland invånare och boende i frågan har varit massivt och den upphandling som gjordes senast det begav sig blev närmast fiaskoartad. Nu behövas en rejäl uppryckning av vården för alla Hjärt-och kärlsjuka i Södertälje och södra regionen i Stockholms län  

För  att bota och förebygga Hjärt- och kärlsjukdomar föreslår och finansierar Vänsterpartiet i Region Stockholm i sin budget för nästa år att 20 mkr per år anslås för att inrätta ett Hjärt-och kärlcentrum vid Södertälje sjukhus som drivs i egen regi för att skapa en jämlik vård för alla länets och regionens invånare.  

Staffan Norberg (V)

Ledamot i Regionfullmäktige och regionstyrelsen