NY RAPPORT: Så många beslagtagna vapen och skjutningar i Södertälje

 Bild/Statistisk: Creative Commons / Polisen. 

Enligt en ny rapport som polisen släppte idag placeras Södertälje på en tredje plats som den stad med flest beslagtagna vapen och skjutningar i Region Stockholm.

I Södertälje beslagtogs 27 vapen och totalt utfördes 17 skjutningar under året 2020. Enligt rapporten har skjutningarna med automatkarbiner minskat från tidigare år, men samtidigt märks en ökning av användningen av konverterade start- och tårgasvapen.

Antalet beslagtagna vapen per lokalpolisområde i Region Stockholm uppdelat på inom/utom bostad. Statistik: Polisen.

– Konverterade start- och tårgasvapen står för en tredjedel av vapenbeslagen och minst en femtedel av skjutningarna. Vi ser också en ökning i kaliberdiameter i de konverterade start- och tårgasvapnen, vilket betyder att de får allt högre eldkraft och att de används även i mord, säger Joakim Sturup, kriminolog och forskare vid polisen i region Stockholm i ett pressmeddelande.

Totalt rör det sig om 166 skjutningar och 269 beslag av skarpa vapen i kriminella miljöer som skett i region Stockholm under 2020.

De vanligaste fabrikaten i 269 vapenbeslag i Region Stockholmunder 2020. Statistik: Polisen.

“När det gäller typen av beslagtagna vapen är traditionella äldre vapen som oftast kommer från tidigare konfliktområden vanligast, de bedöms utgöra 40 procent av beslagen. Cirka 35 procent av de beslagtagna vapnen utgörs av konverterade start- och tårgasvapen. Nyare vapen som nyligen gått från den legala till illegala marknaden i Sverige eller annat land bedöms utgöra 15-20 procent, och cirka 5 procent av beslagen utgörs av hemtillverkade vapen och 3D-vapen.” skriver polisen i pressmeddelandet.