NY RAPPORT: Läkare med utländskt utbildning anmäls oftare som patientfara

Bild/Foto: Pixnio.

I en ny och stor granskning, utförd av Nyhetsbyrån Siren, visar att mer än hälften av alla läkare som anmälts till IVO de senaste fem åren är utbildade utomlands. Statistik från Socialstyrelsen visar att mellan åren 2016–2020 har 52 procent av anmälningarna varit mot läkare med utländsk utbildning.

Granskningen visar även att en lägre andel av alla anmälningar mot utlandsutbildade läkare leder till kritik eller en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), jämfört med anmälningar mot läkare som har svensk examen.

Varför utlandsutbildade läkare så ofta blir föremål för vårdgivarnas larm om misstänkta patientfaror är inget involverade myndigheter kan svara på.

– Det är något man kan konstatera men vi har inte analyserat det närmare, säger inspektör Petra Carlbaum på Inspektionen för vård och omsorg, IVO, till Nyhetsbyrån Siren.

Inspektionen för vård och omsorg. Foto: Alex Ataseven.

Enligt Siren avböjer de myndigheter och organisationer som har insyn i vården och läkarnas arbetssituation att kommentera uppgifterna och menar att de bland annat saknar underlag. I flera fall hänvisar de till varandra.

IVO, den myndighet vars uppgift är att utreda patientfarlig vårdpersonal, har inte gjort någon analys av anmälda läkares utbildningsbakgrund.

– Jag tänker att det skulle man behöva titta närmare på och analysera om man ska uttala sig och det har vi inte gjort. Så jag vill inte spekulera, säger Petra Carlbaum, inspektör och jurist på IVO till Siren.

Enligt statistiken som Nyhetsbyrån Siren tagit fram sticker EU-länderna mest ut, men brister i vissa länders läkarutbildningar har Socialstyrelsen inte sett. Ett land som sticker ut är Rumänien, där har var femte anmäld läkare fått sitt svenska legg med examensbevis.

Av de fem utbildningsländer som förekommer oftast är ytterligare tre – Polen, Danmark och Ungern, skriver Siren.