Kanaltorget vid Köpmangatan börjar ta form

Kanaltorget. Illustration: Södertälje kommun.

Kanaltorget börjar ta form och nu börjar Södertälje kommun med arbetet kring Kanaltorget som ska göra Köpmangatan till en mer attraktiv plats i centrum.

Här blir det flera mötesplatser med handel och gångstråk, grönska, sittplatser och ett vattenspel samt en ny tunnelnedfart in i Kringlanhusets P-garage.

Nya tunnelnedfarten vid Västra kanalgatan. Illustration: Södertälje kommun.

Platsen har varit en byggarbetsplats sedan våren 2020 och det är inte långt kvar till att Södertäljeborna kan njuta av en härlig mötesplats i centrala Södertälje.

Nu har kommunen börjat med att bygga det nya torget ovanpå tunnelnedfarten som kommer att bidra till att knyta samman och bilda ett naturligt stråk mellan gågatan i centrum och kanalen.

Ny mötesplats i centrala Södertälje. Illustration: Södertälje kommun

Det här händer just nu:

  • Västra kanalgatan håller på och blir klar. Här arbetar man med att lägga kantsten, skapa planteringsytor och asfalterad gata. Även belysning och parkutrustning ska tillkomma. Arbetet beräknas vara klart under våren 2022. Vädret under vintern, med snö och is, kan dock påverka tidsplanen.
  • Nya tunneln till Kringlangaraget har asfalterats och här pågår just nu arbeten med refuger och installationer för el, belysning och brandsläcksystem. I början av våren 2022 planeras nedfarten till garaget att öppnas.
  • På Köpmangatan pågår reparationer av tätskikt mot fastigheten Kringlan, samt några övriga reparationer som beräknas bli klara under vintern. Arbetet med den nya gångbanan, busshållplatser och bilväg görs i etapper under vintern och våren. Det beräknas vara klart i september 2022.
  • Arbetet med Kanaltorget har påbörjats, med bland annat el- och ledningsarbeten. Trädgropar har skapats och betongarbeten till vattenspelet har utförts. Om vädret tillåter kommer vi även att utföra ytskikt på torgytan, granit till fontän, möbler/utrustning under vintern och våren, för att slutligen göra planteringar till hösten 2022.

Fakta: Södertälje kommun.

Kanaltorget. Illustration: Södertälje kommun