Gynekolog rekommenderade abort på en osäker diagnos – Anmäld till IVO

Bild: Pixabay.

En privat gynekolog som är verksam på flera mottagningar i Region Stockholm, bland annat en mottagning i Södertälje, anmäls för patientfara. Detta efter en granskning av privata gynekologer som gjort av Region Stockholm.

Enligt en anmälan, som gjort till IVO mot en 55-åring Södertäljebo, anses mannen handlagt patienter på
ett sätt som inte bedöms vara enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
.

Abortfallen upptäcktes på sjukhus i fjol och bidrog till att regionen sade upp avtalet med en klinik.

Ett av fallen innebar att en graviditet fortsatte mot kvinnans vilja i en månads tid, ett annat att gynekologen rekommenderade abort på en osäker diagnos och ett tredje att en kvinna remitterades för abort i vecka 26, vilket inte lagen tillåter.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Foto: Alex Ataseven.

Det är inte första gången som den 55-åriga mannen uppmärksamts för felaktigheter. Vid ett tidigare skede har han uppmärksammats för felaktigheter i handläggning av aborter, utan någon påföljd. Han har vid ett tidigare tillfälle även ansökt om avtal för att starta en egen mottagning och fick godkänt, men Stockholms regionen sa upp avtalet innan driftstart.

Regionen granskade totalt 10 journaler för så kallade mångbesökare, och i endast ett fall bedömdes handläggningen i stort sett som korrekt. Även i detta fall fanns det dock frågetecken kring handläggningen vid enstaka vårdkontakter framgår det i anmälan.

I regionens granskning avseende patienter som granskats, fanns det endast fem av 16 fall där handläggningen bedömdes utförd enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket förvaltningen anser är anmärkningsvärt.