Sköterska anmäld till IVO – Sa upp sig och började jobba på en annan vårdcentral

Foto: Alex Ataseven.

En sjuksköterska i Södertälje har anmälts som en patientfara till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Detta efter att hon flera gånger förekommit i avvikelser och klagomål på en vårdcentral i Södertälje.

Efter tillsägelse och försök om att korrigera sjuksköterskans arbetssätt valde kvinnan istället att säga upp sig och började på en annan vårdcentral.

Sjuksköterskan har aktivt ha tagit ställning mot vaccinationer och brister sin i administrativ förmåga och efter flera avvikelser fick hon även en skriftlig erinran.

Enligt verksamhetschefen utmärks sköterskan av svaga baskunskaper och arbetssätt utifrån personliga åsikter istället för medicinska rutiner.

“Jag har gått igenom dessa avvikelser och jag tycker det är helt tydligt att denna SSK saknar tillräcklig medicinsk kompetens (eller insikt om sina begränsningar), går utanför sitt kompetensområde, inte förmår ta till sig nya arbetssätt (FLOW) och dessutom aktivt i sitt arbete tagit ställning mot vaccinationer, skriver chefsläkare i anmälan.

“Jag känner oro för verksamheten och den skada hon faktiskt gör då flera patienter har listat om sig efter kontakt då det upplevt henne oseriös. Jag ser en stor risk i en dålig självinsikt och där hon har ursäkter för sina brister som hon gärna vill skylla på andra, alternativt privata problem.”, skriver chefsläkaren.

Enligt anmälan har det gjorts flera försök att korrigera sjuksköterskans arbetssätt. Upprepade samtal har hållits med bland annat verksamhetschef och HR supporten som ledde till att sköterskan fick en skriftlig erinran.

Trots det har patientklagomålen och avvikelserna fortsatt, vilket resulterade i att hon sade upp sig och började på en annan vårdcentral.