Scania tar motortekniken till ny nivå – Investerar 20 miljarder

Stefan Dorski, Senior Vice President och chef för Scania Trucks. Foto: Scania.

I dag presenterade Scania sina Super-motorer som är en helt ny motorplattform och kostat Södertäljeföretaget 20 miljarder kronor i investeringar att ta fram.

En 13-litersmotorer som både kan köras på biobränslen och leverera den bästa driftsekonomin. Ett projekt som är framtagen av Scanias utvecklingsavdelning och har tagit mer än fem år att utveckla.

– Med Super-motorerna erbjuder vi marknaden något som är helt enastående. Det här visar hur vi på Scania levererar i enlighet med våra mål, både när det gäller vårt tydliga kund­fokus och de vetenskapligt baserade hållbarhetsmål vi har satt upp. Den bränslebe­sparing på åtta procent som den nya drivlinan baserad på Super-motorn ger är inget mindre än en game-changer i vår bransch, säger Stefan Dorski, Senior Vice President och chef för Scania Trucks i ett pressmeddelande.

Foto: Scania.

Enligt pressmeddelandet ligger verkningsgraden för en Super-motor på cirka 50 procent, nivåer som brukade vara utom räckhåll för förbränningsmotorer.

Med ett fantastiskt ingenjörsarbete och användningen av smart teknologi, med bland annat dubbla överliggande kamaxlar och Scanias Twin SCR-system med AdBlue-insprutning i två steg, har Scania lyckats skapa en imponerade prestanda.

“Hela drivlinan övervakas av kraftfulla styrsystem, vilket bidrar till en driftsekonomin under alla slags körförhållanden.”, skriver Scania i pressmeddelandet.

Scanias nya Super-motor. Foto: Scania.

− Att förnya transportindustrin i tid för att kunna möta klimatmålen enligt Parisav­talet innebär att förändringen måste hända här och nu. Det utgör Scanias motiv för att bidra med fordon som har energieffektiva förbränn­ings­motorer, samtidigt stimulerar vi användningen av förnybara biobränslen. Att vi uppfyller våra affärsmål handlar också om att säkerställa att vi kan göra de investeringar som krävs för att ställa om företaget och transportbranschen i riktning mot elektrifiering, säger Stefan Dorski.