LRF vill införa gratis skolfrukost – “Barn presterar bättre”

Lantbrukarnas Riksförbund, (LRF) tycker att gratisskolfrukost bör införs i samtliga svenska grundskolor. Detta efter att flera undersökningar visat att en bra frukost underlättar inlärning och gör det lättare att orka med skoldagen

– Då skulle fler barn och ungdomar kunna ta sig igenom skolan med godkända betyg och därmed få bättre möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden och i livet, säger Peter Kofoed, chef på LRF Mjölk i ett pressmeddelande.

Enligt Lantbrukarnas Riksförbund äter bara varannan gymnasieelev frukost, i grundskolan är det endast vart tredje barn. Forskning som gjorts i ämnet visar att barn presterar bättre i skolan när de äter frukost regelbundet.

– Det finns en mängd andra åtgärder som skolan behöver för att lyckas i sitt uppdrag. Men vi är övertygade om att ett viktigt bidrag till att lösa problemen i många skolor skulle vara att ge alla elever samma bra start på dagen och därmed möjlighet till bättre resultat i skolan och fler valmöjligheter i livet. Det är en demokratifråga, säger Peter Kofoed, LRF Mjölk.

Idag får alla skolbarn i Sverige fri lunch i skolan. Livsmedelskostnaden för lunchen i de kommunala grundskolorna låg 2020 på i snitt 11,30 kronor, skriver LRF i pressmeddelandet.