Nya vädervarningar från SMHI

Foto: Alex Ataseven.

Den 26e oktober började SMHI att använda sig av ett nytt system för vädervarningar.

Istället för den numeriska klassificeringen, som väderinstitutet använt tidigare, så kommer ett nytt system som är baserat på färgade symboler. 

Det nya vädervarningssystemet har som syfte att ge tydligare information kring hur svårt det aktuella väderförhållandet är samt vilken nivå av krisberedskap som bör tas av myndigheter och privatpersoner.  

Tidigare har SMHI använt sig av klass 1-, 2- och 3 varningar för att informera kring utmanade väderförhållande. Med de nya vädervarningarna gul varning, orange varning, röd varning, där röd är den allvarligaste, ska det bli enklare för allmänheten att förstå vilket läge som råder.  

Däremot, så motsvarar inte de nya varningarna de tidigare klassificeringarna som SMHI använt. En gul varning, den lägsta nivån, kan fortfarande betyda att enskilda och samhällsaktörer behöver förbereda sig med förebyggande åtgärder. 

Att SMHI bestämt sig för att använda sig av färgade symboler är ingen slump. Det ska underlätta för allmänheten att ta till sig av vädervarningarna och vilka åtgärder som bör tas. Josef Runbäck, produktansvarig i meterologi vid SMHI, säger att färgsystemet använder sig av symboler för att underlätta för människor med synvariationer.  

Bild: SMHI.

– Varningsnivå beskriver vi med text och symbol som har olika färg och form vilket kommer underlätta för personer med synvariationer, till exempel färgblinda. Gul varning är en cirkel, orange varning en romb och röd varning en triangel. 

Med de färgade symbolerna som riktlinjer för hur allvarligt väderförhållande är, så är förhoppningen att allmänheten enklare ska kunna ta rätt åtgärder och förbereda sig. Varningarna ska informera allmänheten i ett område om vilka konsekvenser vädret kan ge. Därför är varningarnas tröskelnivå och riskfaktorer regionalt anpassade.  

Fredrik Linde, chef för SMHI:s prognos- och varningsverksamhet, berättar att bättre beslutsunderlag är viktigt för samhället i stort. 

– Syftet med förändringen är att öka relevansen och kvaliteten i varningarna så att alla i samhället kan förbereda sig, till exempel inför ett snöfall. Bättre beslutsunderlag är viktiga för såväl samhällsaktörer, bland annat kommuner och räddningstjänster, som enskilda människor.  

Det nya vädervarningssystemet gäller ifrån den 26e oktober och går att läsa mer om på smhi.se eller i SMHI:s app.