CSN-lånet kan bli 10 gånger dyrare – Tusentals protesterar mot förslaget

Nu förslår regeringen att höja räntan på de flesta studielån 2023 med 0,5 procent. Detta för att täcka skulder som CSN inte räknar med att få in samt finansiera det nya stödet för studier mitt i livet, enligt regeringen.

Förslaget har kritiserats väldigt hårt och en namninsamling har startats för att stoppa förslaget.

Stoppa räntehöjningen på CSN-lån.

För skulder under 200 000 kronor innebär en höjning av räntan till 0,5 procent att återbetalningstiden totalt sett förlängs med ett år, enligt utbildningsdepartementets uppgifter, skriver TT.

– Det gör det ännu mindre lönsamt att studera i Sverige, säger Göran Arrius ordförande i Saco.

”För att möta Sveriges behov av välutbildad arbetskraft på kort och lång sikt behövs god tillgång till utbildning.”, skriver regeringen i samband höstbudgeten som offentliggjordes.

Enligt Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, anser man att det det är olyckligt att regeringen lägger fram förslaget som anser att förslaget slår mot en viss grupp på arbetsmarknaden.

“Enligt förslaget skulle räntan på studiemedel tiodubblas om man utgår från årets ränta. Totalt har 1,5 miljoner svenskar studielån. Och förslaget kommer att beröra alla med studielån tagna efter 1989. För den med stora lån kan det bli en årlig ökning av räntekostnaden med 1600 kronor.”, skriver Saco.