Gamla McDonalds i granskningsskede – “Ska bli Södertäljes nya vardagsrum”

Bild/Foto: Fojab/Södertälje kommun.

Detaljplanen redogör bland annat för det hotell som fastighetsbolaget Stadsrum vill bygga. Efter det att korrigeringar på detaljplanen genomförts, utefter granskningsförslagen som inkommer nu under perioden fram till 8/11, så kommer detaljplanen förmodligen att antas.

När så sker kommer bygget av ett nytt Marenplan att starta.

BILDEXTRA: Såhär kan hotellet vid Maren se ut

Bild/Foto: Fojab/Södertälje kommun.

Redan 2018 köptes Fastigheten Kringland 5, också känt som McDonalds-huset, av fastighetsbolaget Stadsrum. Fastighetsbolaget har som plan att hotellet ska användas av Telgebor och besökare till Telge. Därför har bolaget valt en av Södertäljes mest folkkära platser att bygga hotellet på säger man till kommunen.

Utvecklingschefen på Stadsrum, Jens Halvarsson, säger att bolaget vill att platsen ska bli en självklar del av Södertälje.

– Vi vill att denna plats ska bli Södertäljes nya vardagsrum, säger Jens Halvarsson, utvecklingschef på Stadsrum fastigheter.

Bild/Foto: Fojab/Södertälje kommun.

Skulle detaljplanen antas av kommunfullmäktige så kommer arbetet att inledas med att först flytta på den gamla garageinfarten till McDonalds-huset.  Sedan kommer McDonalds-huset att rivas, för att ge plats till det nya bygget.  

När hotellbyggnaden står färdig blir det kedjan Clarion Hotel som kommer att driva hotellet och dess cirka 196 hotellrum, vid Marenplan i Telge.