Telge Bostäder bygger 23 nya lägenheter i Järna

Bild/Foto: Södertälje kommun / PE Teknik & Arkitektur.

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen och nu planerar Telge Bostäder att bygga 23 nya lägenheter på Löwens väg i Järna.

Något som Telge Bostäder lyfter fram är att fastigheten byggs med hiss, något som saknas bland bolagets fastigheter i Järna.

“Bland våra fastigheter i Järna är det ont om hissar, därför vill vi bygga ett hus med hiss. Det gör området mer tillgängligt för äldre och andra personer som är i behov av hiss.”, skriver Telge Bostäder i ett pressmeddelande.

Den nya fastigheten som kommer att byggas i Järna kommer att få solceller på taket och omfattas av 23 lägenheter på ett eller två rum med 27 till 65 kvadratmeter.

Löwens väg i Järna. Bild: Kartor.

 “Fyra våningar mot gatan och tre våningar mot den gröna gården och parken. I anslutning till huset ska det finnas uteplatser, byggnad för avfallshantering samt parkeringsplatser. Intilliggande parken inne i kvarteret ska få tydliga entréer och blir mer tillgänglig för allmänheten.”, skriver kommunen på sin hemsida.

Alla lägenheter kommer att nås via hiss, ha egna tvätt- och torkmaskiner samt cykelförråd med plats för bland annat barnvagnar och rullstolar.

Genom en ekosystemanalys man utfört vill man stärka det ekologiska sambandet genom att bland annat plantera träd och buskar.

“Detta för kompenserar de naturvärden som berörs av exploateringen, men som även stärker förutsättningarna för till exempel pollinering. Grönytor med olika typer av växtlighet skapar också förutsättningar att omhänderta dagvatten, det skapar trevliga miljöer att vistas i och det ger goda förutsättningar för ett bra lokalklimat.” skriver Telge Bostäder.