Dieselpriset ökar – Snart 20 kronor litern

Drivmedel fortsätter att öka i pris. Diesel kostar nu 19:22 kronor per liter samtidigt som även bensinpriset ökat med 20 öre till 17:74 kronor.

Förklaringen är att energipriserna har ökat globalt. Det har även lett till en prisökning nationellt.

Många undrar vart smärtgränsen går, hur högt priset egentligen kan bli för drivmedel. Organisationen Drivkraft Sverige blev tillfrågade men ville inte uttala sig kring just smärtgränsen.

Kommunikationschefen på Drivkraft Sverige, Sofie Quant, kan endast konstatera att läget är som det är och att priset har höjts med 4:90 kronor sedan januari i år.

Däremot, menar Quant, att prisökningen på just diesel kan förklaras med den relativt nyligen införde reduktionsplikten, som allteftersom höjts sedan den infördes. Eftersom reduktionsplikten kräver att diesel ska blandas upp med mer biodrivmedel, 30,5%, så blir priset på diesel högre än bensin, som endast har krav på 7,8% eftersom bensin kräver mindre biodrivmedel.

På grund av att diesel kräver mer biodrivmedel blir även utfallet att diesel ökar kraftigare i pris än vad bensinen gör.