Har du förbjudna kemikalier ute i garaget? Dags att rensa bort!

Bild: Creative Commons

Från den 1 oktober 2021 gäller det nya förbudet mot flertalet ogräsmedel. För att värna om Sveriges biologiska mångfald samt skydda bin pollinatörer så regeringen infört ett förbud i användandet av bekämpningsmedel i privata trädgårdar samt på platser där allmänheten visas, skriver Nykvarns Kommun.

Det gäller dock endast vissa kemikalier som har specifika verksamma ämnen. ”Alla bekämpningsmedel förbjuds inte. Medel som bara medför begränsad risk för människors hälsa och miljön är fortfarande tillåtna. Det betyder att du till exempel kan fortsätta använda ättiksyra, järn(III)sulfat och pelargonsyra mot ogräs”. 

Anledning till förbudet är för att kemikalierna visat sig ha direkt negativa hälsoeffekter på människor, utöver djur och växter. Nykvarns Kommun varnar för att de känsligaste grupperna i samhället, som barn och gravida kvinnor, särskilt påverkas av de nu förbjudna kemikalierna.

”Förbudet gäller växtskyddsmedel som har glyfosat, pyretriner, flupyradifuron eller acetamiprid som verksamma ämnen. Dessa ämnen finns i ogräsmedel och insektsmedel. Det betyder att bland annat Roundup, Raptol Insekt Effekt, Substral Insektsmedel spray, Pyretal Spray, Provanto spray inte längre får användas.

Inte bara djur och miljö kan skadas av den här typen av ämnen. Medeln är också farliga för människors hälsa, inte minst känsliga grupper som barn och gravida”.

Produkterna kommer däremot att finnas kvar i butik, det är själva användningen av dessa som nu förbjuds, skriver Nykvarns kommun på sin hemsida.