Fastighetsförvaltare andas ut – Kvarteret Luna 9 mögelfritt

Fastigheten Luna 9.

Kvarteret Luna 9 är mögelfritt och redo för att anpassas till framtida hyresgäster, rapporterade Telge under gårdagen.

Under 2019 genomfördes en större mögelinventering på kvarteret Luna 8. Det framkom vid inventeringen att mögel spridit sig i kvarterets byggnader, vilket förklarades med att Luna 8 byggts på ett sätt som ökar risken för mögelbildning, vilket även så blev fallet för Luna 8. Vid vidare sökande av mögelspridning gjordes även en mögelinventering på kvarteret Luna 9.

Resultatet har nu kommit tillbaka och fastighetsförvaltaren Dikran Masso ser nu ljust på framtiden för Luna 9.  

Här befann sig en vaccinmottagning. Nu står lokalerna tomma och väntar på nya hyresgäster.

– Det här är verkligen glädjande nyheter. Nu kan vi hyresgästanpassa lokalerna och göra fint till de nya hyresgäster som vill flytta in, säger Dikran Masso i ett pressmeddelande.

Anledningen till att det inte hittades något mögel i kvarteret Luna 9 beror på att annat byggmaterial använts.  Luna 9 är även konstruerade på ett annat sätt än Luna 8, vilket verkar ha garderat kvarteret mot den mögelspridning som pågått i området.